Đã đóng

Traduction de textes courts du français à l'allemand

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €102 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€98 EUR
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

Nous recherchons un traducteur capable de traduire de brefs et schématiques fiches de produits en français à l'allemand. Le total des mots est 1965 mots. Les fiches doivent être traduites de façon précise. Prix 98 euros

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online