Đang Thực Hiện

Traduzir algo

Được trao cho:

valery1980

A proposal has not yet been provided

R$833 BRL trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình R$792 cho công việc này

XpertTranslators

Sir/Madam, I have a team of native translators. I will give 100% human translation on time and within your budget. I provide translation and transcription services in the following languages. I guarantee seriousness, Thêm

R$750 BRL trong 1 ngày
(15 Nhận xét)
3.9