Đã hoàn thành

Translate Documents/Web Pages from English to Spanish

Dự án này đã kết thúc thành công bởi Juanma28 với giá $80 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

We have a multi domain website that we need to translate from english into spanish. There is a zip file containing web pages in english no code and a zip file of a plugin that has instructions of how to edit.

Please bidders need to have both good english and spanish skills with a good accuracy rate and not google translated. We have spanish agents so will be getting them to check but do not have the time to complete for us.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online