Translate a Driver's License from French into English

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 6

Mô Tả Dự Án

We would like to translate a driver's license from French into English. We have the original pdf and we also have the template from another similar translation we carried before. We would like to make sure that everything on the original pdf is translated into English. All applicants must possess a strong command of both languages. NO AGENCIES OR TEAMS, NO EXCEPTIONS!! Budget: $[url removed, login to view] USD, Turnaround: Immediate

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online