Đã hoàn thành

Translate English Amazon listing to German, French and Italian

Dự án này đã kết thúc thành công bởi marcorosa với giá £13 GBP trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

We need one Amazon listing translated to 3 European languages (German, French, Italian). Each listing will consist of a title, bullet point descriptions, and paragraph descriptions with a total word count of 600 words approximately. I need fluent speaking translators, who will be able to do localisation of the text, use as many different synonyms as part of the listing and provide a list of keywords / search terms (customers might use to find the product) linked to the product which have not been used in the text.

Please advise on cost per listing from this and time taken.

Regards,

Navin

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online