Đã đóng

Translate English to Burmese

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $252 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

We currently have information on our website in English, Spanish and Chinese. This project will be to translate the English into Burmese so we can add an additional language option. The document named "ezsp English terms of use" and “Letter to Household” are the two documents we need to translate.

To view how the English or Spanish version of the document that currently appear on the website select “California” and then for the Select School District option “Berkley USD”. This will display the form as it is today. Then click on “I Agree” to see the “letter to household” text that will also need to be translated. The Burmese version will then be added as an additional language choice.

Task 2: We will be converting the text for each button on the website to Burmese as well. As you click through the pages on the site we will require a translation list for the words on each of the website pages to Burmese.

Task 3: Once our programmers have made all the changes you will be required to proof read the site to verify that all changes are accurate and the Burmese version reads correctly.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online