Đã đóng

Translate English to French

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $56 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

Je cherche un conférencier français-français pour traduire mon contenu. Tous ensemble environ 3k mots. Les connaissances sur la logistique et le transport seront considérées comme des atouts. Un travail de mauvaise qualité ne sera pas accepté. Veuillez faire une demande si votre Canadien-Français.

Date limite - 2 jours

Budget - US $ 40

Je vous remercie

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online