Đã đóng

Translate English to French / Finish in 2-4 days

Dự án này đã nhận được 43 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $198 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

New project to cover the old one(because of the problem between HKD and USD).

11073 words in total. From English to French, articles about PC Internet download issues.

Finished in 2-4days

File with html, just translate the language not the html.

Knowledge about PC and Internet is appreciated.

Bid in USD please.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online