Đã đóng

Translate English to German 3000 Words

Dự án này đã được trao cho sfeisten với giá $66 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $80 USD
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

Hello,

I need to Translate English to German 3000 Words. its a bit urgent job and need to be done within 1 day. Possibly by tomorrow morning UK time the latest. Google work will not be accepted. Only native and experienced please.

Regards

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online