Translate English to Japanese

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 26

Mô Tả Dự Án

I need a translation in Japanese

Greetings Freelancers! I have a lot of upcoming work for you. Looking for direct freelancers only. No third party hiring companies as we are a legitimate company who hires only single translators. I need right now 54 articles translated into as many languages as possible. The price is .80 AUD per article. It is firm for now but loyalty brings advancement.

I will be hiring on a long term basis with advancement opportunities. Please write the name "Maddox" so I know you read to the bottom.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online