Đã đóng

Translate English to Korean articles

Dự án này đã nhận được 25 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $23 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
25
Mô tả dự án

I need a lot of Korean translations

Welcome international Freelancers! I have a lot of upcoming work for you. Looking for direct freelancers only. No third party hiring companies as we are a legitimate company who hires only single translators. I need right now 54 articles translated into Korean as possible. The price is .80 AUD per article. It is firm for now but loyalty brings advancement.

Please type the name "Maddox" so I know you agree to the price and terms and read to the bottom.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online