Đã đóng

Translate French to English

Dự án này đã được trao cho And4Rra với giá $122 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$50 - $150 CAD
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

A technical document about 10,000 words.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online