Đã đóng

Translate Something

Dự án này đã nhận được 126 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $21 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
126
Mô tả dự án

Hello, I am looking for native translators in every language, including but not limited to the following languages:

*This will be an ongoing cooperation.

* Please feel free to bid if you translate to or from a language that is not listed below.

* Please bid and indicate your language and per-word rate.

- Mandarin (Chinese)

- Spanish

- Dutch

- Hindi

- Turkish

- Thai

- Portuguese

- Bengali

- Russian

- Japanese

- French

- German

- Italian

- Urdu

- Korean

- Polish

- Norwegian

- Swedish

- Finnish

- Slovenian

- Punjabi

- Malay

- Javanese

- Yue

- Gujarati

- Wu

- Malay

- Telugu

- Vietnamese

- Marathi

- Tamil

- Jin

- Southern Min

- Persian

- Pashto

- Kannada

- Xiang (Hunnanese)

- Malayalam

- Sundanese

- Hausa

- Odia (Oriya)

- Burmese

- Hakka

- Ukranian

- Bhojpuri

- Tagalog/Filipino

- Yoruba

- Maithili

- Uzbek

- Sindhi

- Amharic

- Fula

- Romanian

- Oromo

- Igbo

- Azerbaijani

- Awadhi

- Gan Chinese

- Cebuano (Visayan)

- Kurdish

- Serbo-Croatian

- Malagasy

- Saraiki

- Nepali

- Nepali

- Chittagonian

- Zhuang

- Khmer

- Turkmen

- Assamese

- Madurese

- Somali

- Marwari

- Magahi

- Haryanvi

- Hungarian

- Chhattisgarhi

- Greek

- Chewa

- Deccan

- Akan

- Kazakh

- Northern Min

- Sylheti

- Zulu

- Czech

- Kinyarwanda

- Dhundhari

- Haitian Creole

- Eastern Min

- Ilocano

- Quechua

- Kirundi

- Hmong

- Shona

- Uyghur

- Hiligaynon/Ilonggo (Visayan)

- Mossi

- Xhosa

- Belarusian

- Balochi

- Konkani

Thanks

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online