Đã đóng

Translate Something

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ¥1694 CNY.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
¥240 - ¥2000 CNY
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I'm a complete novice,and I want to learn english by english-chinese translation.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online