Còn mở

Translate Something

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là RM77 MYR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
RM32 - RM99 MYR
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

I need to translate English article to Malay language. Four pages in total. 5 days deadline.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online