Đã đóng

Translate Something

Dự án này đã nhận được 3 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là Rp1137037 IDR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
Rp300000 - Rp2500000 IDR
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Hi, I would like to hire someone who can translate dialogs from English to Japanese. The person should have good writing skills, and good understanding about Japanese culture. I prefer native speaker of Japanese.

I will start with one article as a start, with a view to future ongoing hire for the right person.

Thank you

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online