Đã đóng

Translate Something

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1687 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$1500 - $3000 CAD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

We're a small regulatory and technical training firm in the aerospace industry. We need an online training voice-over text translated from French to English. It's about 18000 words. We would appreciate a 193 words test from interested freelancers to check that the "voice" suits our style and will provide it after receiving financial propositions. Getting the completed work for March 1st would be great.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online