Đã đóng

Translate Something

Dự án này đã nhận được 49 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $623 NZD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 NZD
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

Translate audio scripts from Arabic to written English. they are about 20 hours of recording

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online