Đã hoàn thành

Translate Something

Dự án này đã kết thúc thành công bởi BRD11 với giá €54 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

I need translation from English to Spanish. There are 8 800 characters (with no spaces). The text is about cosmetic labels, there are labels for 8 different body care products that need translation.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online