Đã đóng

Translate Something

Dự án này đã nhận được 48 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €90 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

Hello!

We're are renting apartments company, which has more than 70 apartments in Prague. We would love to attract more Chinese tourist to visit Prague and stay in our apartments. I would love you to translate this simple apartment description from English to Chinese. It's only 1200 words, so I guess it would take about 2-3 hours maximum for you.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online