Đã đóng

Translate Something

Dự án này đã nhận được 43 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ¥7263 JPY.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
¥3000 - ¥25000 JPY
Tổng đặt giá
43
Mô tả dự án

Accurate translation of a few documents used in academic research.

English to Indonesian.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online