Đã hoàn thành

Translate Something

Dự án này đã kết thúc thành công bởi mohmw với giá $15 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

5 sentences to be translated from English to Arabic:

- This is Baha’s story: how he went from earning just $350 a month to $17,350 in a period of 90 days!

- Enter the lucrative world of millionaires and never look back!

- Are you male aged 21-60? Watch this video and see how others like yourself turned their life around in no time

- One small investment and an internet connection is all it takes to change your life!

- Are you looking to earn an extra income without making much effort? You’ve come to the right place!

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online