Translate Something

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 17

Mô Tả Dự Án

5 sentences to be translated from English to Arabic:

- This is Baha’s story: how he went from earning just $350 a month to $17,350 in a period of 90 days!

- Enter the lucrative world of millionaires and never look back!

- Are you male aged 21-60? Watch this video and see how others like yourself turned their life around in no time

- One small investment and an internet connection is all it takes to change your life!

- Are you looking to earn an extra income without making much effort? You’ve come to the right place!

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online