Đã đóng

Translate Something -- 2

Dự án này đã nhận được 161 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $105 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 AUD
Tổng đặt giá
161
Mô tả dự án

English document of 1200 words for directions/warnings for a hair colour activator product to be translated into French, Arabic, Italian, Spanish & Portuguese.

Please propose the language(s) you are interested in. Thanks.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online