Còn mở

Translate Something

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $4566 ARS.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$4000 - $12000 ARS
Tổng đặt giá
29
Mô tả dự án

I need to translate a Tourism brochure from Spanish into French. 4000 words.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online