Đã Đóng

Translate Something

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹106/giờ cho công việc này

₹100 INR / giờ
(17 Đánh Giá)
4.0
umamaheshwarbhat

I am a good translator. I am in need of a job. this makes me suitable for the job. Hire me. I will give extraordinary work.

₹111 INR / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0