Đã Hủy

Translate Something English to Chinese

i would like to hire a native Chinese Speakers .

Word:2100

Deadline :10 hours

Budget : $20

Kỹ năng: Tiếng Anh (Mỹ), Tiếng Trung giản thể (Trung Quốc), Tiếng Trung truyền thống (Đài Loan), Dịch thuật

Xem thêm: translate romaniz chinese english, translate chinese english graphic, money translate chinese english, translate chinese english perfect

Về Bên Thuê:
( 63 nhận xét ) Phulbari, Bangladesh

Mã Dự Án: #13129911

Đã trao cho:

$3 USD / giờ
(1 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $4/giờ cho công việc này

JawadIT

A proposal has not yet been provided

$5 USD / giờ
(1 Đánh Giá)
1.1