Đã hoàn thành

Translate Something English to Chinese

Dự án này đã kết thúc thành công bởi joannexuan với giá $3 USD / hour trong 10 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Đã hoàn thành trong
10 ngày
Tổng đặt giá
2
Mô tả dự án

i would like to hire a native Chinese Speakers .

Word:2100

Deadline :10 hours

Budget : $20

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online