Đã hoàn thành

Translate Something - From French into Portuguese ( Brazilian preferred )

Dự án này đã kết thúc thành công bởi serenalueji với giá $25 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
21
Mô tả dự án

Hi everyone.

I need one blog article to be translated from French into Portuguese.

It doesn't have to be a 100% accurate translation, but it has to make perfect sense in Portuguese.

Italian version available if needed.

Obrigado!

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online