Đã đóng

Translate Something Spanish (Castillian/Peninsula) into English

Dự án này đã nhận được 57 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €21 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
57
Mô tả dự án

I have a number of websites and a new client wants native language Spanish. Although my Spanish is "perfect" it is NOT native language. She is therefore insisting I sub this work out.

The client is also insisting on a test translation. Attached.

This should be ongoing small jobs for the chosen person.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online