Đã đóng

Translate Something from Russian to English

Dự án này đã nhận được 60 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $104 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
60
Mô tả dự án

We need to translate text from Russian to English.

Translated text shall be adapted to English, not just word-to-word translation.

Approx. 12-15 A4 Pages.

Subject: website content (accounting, business management, agreements terms and conditions).

Max budget: 200$

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online