Đã đóng

Translate Something from english to different languages

Dự án này đã nhận được 117 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $19 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
117
Mô tả dự án

I need to find several companies or team to help translate English files to other languages as below, which will be a long-term business if the translation quality is good. And please provide me a rate chart for these langarages: Arabic, Portuguese, Czech, Danish, German Greek, Spanish, Finnish, French, Irish, Magyar, Italian, Malay, Dutch, Norway, Polish, Swedish, Thailand, Turkish, Vietnamese.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online