Translate Something from english to different languages

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $15 - $25 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 117

Mô Tả Dự Án

I need to find several companies or team to help translate English files to other languages as below, which will be a long-term business if the translation quality is good. And please provide me a rate chart for these langarages: Arabic, Portuguese, Czech, Danish, German Greek, Spanish, Finnish, French, Irish, Magyar, Italian, Malay, Dutch, Norway, Polish, Swedish, Thailand, Turkish, Vietnamese.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online