Translate Spanish to English

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách £10 - £20 GBP
 • Tổng Lượt Chào Giá 43

Mô Tả Dự Án

Its a 15 page document. Freelancer must have photoshop in order to translate it.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online