Đã hoàn thành

Translate dutch to English

Dự án này đã kết thúc thành công bởi desource2012 với giá $70 USD trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
15
Mô tả dự án

I need to translate a technical water assay in Dutch to English. The translations needs to be done professionally and the set up needs to be done accordingly on the page as the original. Its very easy translation, and lots of the words are same thru the whole document.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online