Đã đóng

Translate a PO file from Arabic to English

Dự án này đã nhận được 73 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $122 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
73
Mô tả dự án

I have a translation file for a business software. It contains partially translated lines that needs to be reviewed and lines which have not been translated yet. The file contains around 4500 lines. Arabic to English. Some text is originally in English, so it doesn't need to be translated or reviewed. It is hard to determine the exact number of lines requiring translation or reviewing, but it is about 70% of the total number of lines.

The file is in the PO format.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online