Còn mở

Translate from ITALIAN to ENGLISH (only eng. mother tongue apply please!)

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €229 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

I need to get interviews relative to two episodes of a documentary on italian opera to be translated from Italian to english. We are talking about 31 A4 pages written in dialogue form for a total of [url removed, login to view] words.

The subject is Italian opera and sometimes there are quotes from opera pieces. These will have to be translated carefully keeping in mind the fact that was "old" Italian.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online