Đã hoàn thành

Translate from english to trad chinese

Dự án này đã kết thúc thành công bởi ChinaSkywalker với giá €288 EUR trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Translate sw phrases from englisg to trad chinese (Hong Kong)

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online