Còn mở

Translate pdf from English to Arabic in budget 100$

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $334 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
102
Mô tả dự án

the required is to translate English pdf to Arabic language exactly 35 page in our fixed budget 100$ within one week (7 days)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online