Translate something

 • Tình trạng Đã Hoàn Thành
 • Ngân sách RM32 - RM99 MYR
 • Tổng Lượt Chào Giá 28

Mô Tả Dự Án

I need a translation. I need a freelancer who is well versed with English and Bahasa Malaysia, to do translation work of approximately 1,300 words from English to Bahasa Malaysia. Proofreading after will be required too.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Hoàn thành bởi:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online