Đã Đóng

Translate something

6 freelancer đang chào giá trung bình ₹1238 cho công việc này

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
lakshmikant0

A proposal has not yet been provided

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
₹1250 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Ashurey

A proposal has not yet been provided

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
gomex1515

Dear Hiring Manager, I'm very interested in your job posted here to get done by our team. I have 5+ years of experience in web design/ development, WordPress, Codeigniter, Laravel, OperCart, E-commerce, SEO & SMM, PSD Thêm

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
PranshuTomar1

A proposal has not yet been provided

₹1025 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
batutahibnu17

translate to indonesia

₹1250 INR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0