Còn mở

Translate something

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là €317 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

I need a translation. Dutch and english native speaker looking to translate any documents!!

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online