Đã hoàn thành

Translate text 3100 words about software from English to Finnish language

Dự án này đã kết thúc thành công bởi annukkaandersson với giá $50 USD trong 4 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $50 USD
Đã hoàn thành trong
4 ngày
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

Translate text 3100 words about software from English to Finnish language

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online