Đã hoàn thành

Translate website interface from English to French

Dự án này đã kết thúc thành công bởi GlobalSolutions2 với giá $250 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
11
Mô tả dự án

Need to translate website interface.

From English to French.

Website is online store. Terms of online trading, online stores should be kept up.

Specificity - Marine equipment.

File with necessary phrases is in the attachment.

Website - F25.com. You can find phrase on the website (to understand context) and then find it in the file and translate.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online