Đã đóng

Translation of Amazon Listing from English to German

Dự án này đã được trao cho sfeisten với giá £16 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

Hi All,

We need one Amazon listing translated to native German. The listing will consist of a title, bullet point descriptions, and paragraph descriptions with a total word count of 600 words approximately. I need fluent speaking translators, who will be able to do localisation of the text, use as many different synonyms as part of the listing and provide a list of keywords / search terms (customers might use to find the product) linked to the product which have not been used in the text.

Please advise on cost per listing from this and time taken.

Regards,

Navin

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online