Đã hoàn thành

Translation Deutsch, English, Spainish and France.

Dự án này đã kết thúc thành công bởi desource2012 với giá €22 EUR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Wir suchen ÜbersetzerInnen, um unsere Webseiten von der Originalsprache Deutsch auf Englisch, Spanisch und Französisch zu übersetzen.

Es handelt sich bei den Aufträgen um wöchentlich veröffentlichte Videos, die transkribiert werden und in die anderen Sprachen übersetzt werden sollen. Dabei haben die Videos völlig verschiedene Längen und Themen. Diese können von 3 Minuten bis 20 Minuten gehen. Der Themenbereich ist vielfältig: Quantenenergie, Heilige Geometrie, Business, Technologie und Spiritualität.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online