Đã đóng

Translation of Medical Report + Receipt from German to English total of (16 Pages) within 3 days

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $65 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$50 - $100 USD / hour
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

Translation of Medical Report + Receipt from German to English total of (16 Pages) within 3 days, ( 5 pages Receipts + 11 Pages Report)

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online