Translation of Medical Report + Receipt from German to English total of (16 Pages) within 3 days

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $50 - $100 USD / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 26

Mô Tả Dự Án

Translation of Medical Report + Receipt from German to English total of (16 Pages) within 3 days, ( 5 pages Receipts + 11 Pages Report)

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online