Translation of arctiles from English to French/Tranduction des articles de l'anglais en français

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $240 - $2000 HKD
 • Tổng Lượt Chào Giá 56

Mô Tả Dự Án

11,073 words in English to be translated in French, articles about internet, downloader, PC issues. Projetc finished in 2-4 days.

the file with html language will be send to the translator, the translator just translate the language itself, not the html.

knowledge about internet and pc is appreciated

11,073 mots en anglais, pour les traduire en français. les articles concernant internet, téléchargement, pc. Projet terminé en 2- 4 jours.

Le fichier avec langue html language sera envoyé au traducteur, traduisez justment la langue, pas de html

Connaissance sur PC internet sera appréciée

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online