Đã đóng

Translation of arctiles from English to French/Tranduction des articles de l'anglais en français

Dự án này đã nhận được 56 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $1634 HKD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$240 - $2000 HKD
Tổng đặt giá
56
Mô tả dự án

11,073 words in English to be translated in French, articles about internet, downloader, PC issues. Projetc finished in 2-4 days.

the file with html language will be send to the translator, the translator just translate the language itself, not the html.

knowledge about internet and pc is appreciated

11,073 mots en anglais, pour les traduire en français. les articles concernant internet, téléchargement, pc. Projet terminé en 2- 4 jours.

Le fichier avec langue html language sera envoyé au traducteur, traduisez justment la langue, pas de html

Connaissance sur PC internet sera appréciée

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online