Đã hoàn thành

Translation from English to Tamil

Dự án này đã kết thúc thành công bởi matesh07 với giá ₹600 INR trong 1 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 INR
Đã hoàn thành trong
1 ngày
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

I have a document in English which needs to be translated into Tamil. The file has 50 pages with and I can provide about 10 Rupees per page of translation. The work has to be completed within 2 to 3 days of acceptance. Please provide your quote for 50 pages and also per page amount and timelines within which you can finish. Further details can be shared through chat.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online