Đã đóng

Translation from Finnish to English only native

Dự án này đã nhận được 36 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €147 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
36
Mô tả dự án

Work involves translation of clothing tender documents approximately 5000 -5500 words from Finnish to English. Native preferred. Please quote fix price. Earliest delivery will be highly appreciated. confidentiality required.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online