Đã hoàn thành

Translations : English to Arabic

Dự án này đã kết thúc thành công bởi knashat với giá $5 USD / hour trong 40 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 - $8 USD / hour
Đã hoàn thành trong
40 ngày
Tổng đặt giá
91
Mô tả dự án

We are looking for someone to translate English product comments into Arabic.

Skills required:

Fluent in English and native Arabic

Excellent grammar skills in Arabic needed

This will be an ongoing project with hourly rate

Project will include paid translation test

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online