Đã đóng

Translator from English to Arabic

Dự án này đã được trao cho Youssefaa với giá $30 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $60 USD
Tổng đặt giá
68
Mô tả dự án

I need someone who is Arabic native speaker / writer to translate some website phrases from English to Arabic.

Generally things that need translation is Qatar areas / regions / cities , Car brands and some general words.

Please contact me and ask me for sample phrases. Person from Qatar is preferable.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online