Đã hoàn thành

Turkish paper (18 pages) translation to Arabic or English.

Dự án này đã kết thúc thành công bởi princessnadaa với giá $111 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
45
Mô tả dự án

I need a translation. For Turkish paper on history that has 18 pages. The last page is not a complete one. I want to translate it into Arabic or English.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online